Trygg på nätet, 18.5.2017

45 procent av barnen i åk 4-6 i Haga säger att deras föräldrar inte har en aning om vad barnen gör på nätet. En tredjedel säger att föräldrarna aldrig kollar deras telefoner. Det visar den undersökning som Malin Ekholm gjort i skolan. För några år sedan gjorde Svenska Yle motsvarande undersökning med en större grupp elever. Våra barns svar motsvarar ungefär de svar som åk 8 gav då. Vad är det som händer och vilket ansvar har vi föräldrar? Malin Ekholm berättade om undersökningen i Haga och tillsammans fick vi diskutera och ventilera våra frågor och funderingar.

Resulatet av enkäten kan du se det bifogade materialet.

/Site/Data/1065/Files/Appar%20aer%20att%20prata%20%20kan%20du%20spraket%20Haga.pdf

/Site/Data/1065/Files/Lilla%20SoMeSkolan%20Haga.pdf