Välkommen!                                                                            

till Föräldraföreningen vid Haga Lågstadieskola r.f.s hemsida

HaLå FF har en lång tradition med eftermiddagsklubbar för skolans elever. Klubbarna för läsåret 2018-2019 hittar ni under fliken Klubbar.

 

Höstens agenda:

FÖRELÄSNINGSKVÄLL:
Torsadgen 4.10.2018 kl 18:00 ordnar föräldraföreningen en föreläsningskväll i skolan under temat:

Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier med Malin Gustavsson.

 

ÅRSMÖTE:
Torsdagen 4.10, närmare information kommer två veckor före.

 

FÖRÄLDRAFEST:
Föräldrafest hösten 2018 eller våren 2019: Information kommer så fort vi har kommit överens om ett datum med Dizzy Queens Jazz band.

 

 

Medlemsavgiften till föräldraföreningen 2018-19:
 

Bästa föräldrar,

Föräldraföreningen är en mycket aktiv förening, på vår hemsida www.haga.hemochskola.fi kan ni läsa föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. För att kunna sponsorera klubbar, teatrar och anskaffningar av olika slag finansierar vi en stor del av verksamheten med hjälp av medlemsavgifter.

Medlemsavgiften för detta läsår är 15 € / per familj. Vänligen betala in medlemsavgiften + eventuellt frivilligt extra bidrag på föreningens konto i Aktia FI60 405515 2006 7947   senast 30.11.2018.

Föräldraföreningen vid Haga Lågstadieskola r.f.

Styrelsen